Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales, som är navet i ett pulserande och välmående walesiskt livsvetenskapligt ekosystem, utgör en kommersiellt driven smältdegel av talang vilken sammanför akademiska, affärsmässiga, kliniska och professionella tjänster med finansieringsorgan.

Navet, som öppnades av den walesiska regeringen 2014, har utvecklats till ett mycket framgångsrikt centrum för specialister inom offentlig såväl som privat sektor och strategiska partners. Det omfattar olika sorters verksamhet, från finansiering och företagsstöd till internationell utveckling och marknadsföring.

Det globala livsvetenskapliga området är mångfacetterat och forskningsdrivet och utsatt för ständig förändring i takt med att nya delsektorer tillkommer och utvecklas. Verksamheten i Wales, som bland annat omfattar farmaceutiska, medicintekniska, biotekniska och diagnostikföretag, har ett stort utbud av aktiviteter såsom forskning och utveckling, klinisk prövning, tillverkning och stödtjänster till företag.

Tillsammans med den livsvetenskapliga investeringsfonden som uppgår till 100 miljoner GBP, den livsvetenskapliga bryggfonden som uppgår till 3 miljoner GBP och det livsvetenskapliga forskningsnätverket, bidrar Life Sciences Hub Wales med många olika kompetenser och omfattande kapacitet i Wales och ger på så sätt denna livliga och dynamiska sektor en plats på världsscenen.

Framgång inom det livsvetenskapliga området ger otroligt stor belöning och stärker både hälsa och välstånd. Genom att uppmuntra till forskning och utveckling och ge tillgång till finansiering och sakkunskap binder navet samman människor, ger inspiration och främjar den walesiska livsvetenskapens globala tillväxt.

Genom att gå med i Life Sciences Hub Wales får organisationer tillgång till en enda gemensam portal med dedicerade anläggningar, nätverk, evenemang och befordringsmöjligheter. Navets unika medlemskap och evenemangslokaler har utformats till högsta standard och främjar samarbete, innovation och investeringar. Dessutom ger medlemskapet tillgång till finansieringsmöjligheter, affärsstöd, expertråd och samarbete med kliniska och akademiska partners för såväl nystartade företag som för små och medelstora företag, multinationella företag, befintliga verksamheter och utländska investerare.

Life Sciences Hub Wales är ett viktigt centrum för livsvetenskap över hela Wales. Hör av dig för att ta reda på hur ditt företag eller din organisation kan dra nytta av ett samarbete med oss, få information om vårt nätverk för företagare, akademiker, små och medelstora företag och multinationella företag och lär dig mer om Wales inverkan på det globala livsvetenskapliga ekosystemet.

 

För ytterligare information, kontakta Life Sciences Hub Wales via:

E-post: hello@lifescienceshubwales.com (endast på Engelska)

Tel: +44 (0)29 2046 7030

Kontaktformulär (endast på Engelska)