Map y sector

Mae sector Gwyddorau Bywyd Cymru’n weithgar dros ben mewn busnes ac arloesedd clinigol ac fe’i cydnabyddir yn rhyngwladol am ymchwil a rhagoriaeth mewn datblygu.

Rydym yn gweithio gyda’n partner, Biotechgate ar sail neilltuol (sef ffynhonnell fyd-eang ar gyfer proffiliau cwmnïau, cynnyrch sydd ar y gweill, trefniadau trwyddedu a gwybodaeth am gwmnïau), ac mae Map y Sector yn darparu cyfeiriadur cynhwysfawr a map o gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn y rhanbarth a thu hwnt, a phroffiliau busnesau a sefydliadau sy’n gweithredu ym maes Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.

Mae mynediad am ddim i’r proffiliau a restrir yma, ac mae cael eich cynnwys ar Fap y Sector am ddim hefyd. Yn ogystal, caiff y proffiliau eu cynnwys yng nghronfa ddata fyd-eang Biotechgate (www.biotechgate.com) er mwyn hyrwyddo cwmnïau ledled y byd. Hefyd, nodweddir proffiliau fel rhan o Gronfa Ddata ehangach Biotech yn y DU (www.ukbiotech.com).

Os hoffech wybod rhagor am Fap y Sector neu os hoffech sicrhau y bydd eich busnes neu sefydliad yn cael proffil, anfonwch neges e-bost at helo@hwbgwyddoraubywydcymru.com.

Caiff Map y Sector gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ei ddarparu mewn partneriaeth â www.biotechgate.com. Biotechgate sy’n cynnal y proffiliau, ac nid yw Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru’n cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros ddilysrwydd data proffiliau busnesau neu sefydliadau.Ar gael yn Saesneg yn unig.
Search
Sector
  • Professional Services and Consulting (65)
  • Biotechnology / R&D Services (55)
  • Supplier & Engineering (120)
  • Public / Non-Profit Organizations / Medical Facilities (34)
  • Biotechnology - other (29)
  • Medical Technology (38)
  • Biotechnology - Therapeutics and Diagnostics (10)
  • Pharma (5)
  • Investor (5)
361 Companies Listed
9 Industry Sectors
A Critical Friend Limited
Hub Member
AB Biomonitoring Ltd
Abel & Imray
Hub Member
Aber Instruments Ltd
Hub Member
Aberystwyth University
Hub Member
Acerchem UK Ltd
Acuity Legal Limited
Hub Member
ADC Biotechnology Ltd.
AgriSense-BCS Ltd
Agroceutical Products Ltd
Albany Molecular Research Inc. (AMRI), UK
Alesi Surgical Ltd.
Hub Member
Ambionics Ltd.
Hub Member
An-eX analytical services ltd
Anaesthesia Innovation (AI)
Apitope Technology (Bristol) Ltd
Appleyard Lees
Hub Member
Applied Enzyme Technology Ltd
Arcadia Pharma
Arthur J. Gallagher
Hub Member
Arthurian Life Sciences Ltd
Hub Member
Ash Medical Limited
Asphalia UK Ltd
Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
Hub Member
Authentic World Ltd
Avicenna Herbs Ltd.
Axiom Manufacturing Services Ltd
Bangor University
Hub Member
BBI Group
Hub Member
BBI Healthcare
BBI Solutions OEM Ltd
BCB International
Beacons Business Interiors Ltd
Hub Member
Bee Robotics Ltd
Hub Member
Benchmark Skincare Ltd
Berry Smith LLP
Hub Member
Bimeda Denbigh
Bio-check (UK) Ltd
Bio-Rad Laboratories Deeside Ltd
Biocatalysts Limited
Biofortuna Ltd
Biohit HealthCare Ltd
1
2
3
4
5
6
7
8
9