Llwyfan digidol cenedlaethol newydd ar gyfer iechyd a gofal ledled Cymru

Mae partneriaeth wedi cael ei lansio i helpu cwmnïau technegol i gael mynediad i lwyfannau yn y sector iechyd a gofal ac i rannu arloesedd iechyd digidol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cydweithio rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru drwy ei Rhaglen Effeithlonrwydd Drwy Dechnoleg.

Ymhlith y prif nodau fydd creu rhwydwaith cenedlaethol, neu ‘eco-system’, er mwyn cynnig ffyrdd newydd o wella llesiant ac ansawdd gofal drwy raglenni a gwasanaethau digidol; gan fynd y tu hwnt i ‘frics a mortar’ ysbyty neu leoliadau iechyd a gofal eraill.

Bydd y cam cyntaf yn rhedeg tan fis Mawrth 2018 a bydd yn cynnwys datblygu meddalwedd gan y Gwasanaeth Gwybodeg ac ymgysylltu â rhanddeiliaid gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd, drwy gyfres o ddigwyddiadau a chyfarfodydd rhannu gwybodaeth.

Bydd y llwyfan newydd yn cynnig llwybr i fanteisio ar arbenigedd y GIG a llwyfan technegol i alluogi partneriaid masnachol a gymeradwywyd i gael mynediad i fersiynau prawf o systemau GIG Cymru a systemau eraill.

Ar y cyfan, bwriedir i’r amgylchedd galluogi wneud y canlynol:

  • cyflymu’r gwaith o ddarparu a mabwysiadu’r atebion digidol diweddaraf er mwyn gwella canlyniadau cleifion a lleihau costau
  • creu llwybr ar gyfer mynediad i ddata iechyd a gofal
  • meithrin arloesedd gan yr holl randdeiliaid, gan annog cydweithredu a gweithredu traws-sector
  • cefnogi datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau newydd i sbarduno twf busnes, diogelu a chreu swyddi a sicrhau ffyniant i bawb.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gyfrifol am ddarparu’r gwasanaethau gwybodaeth a thechnoleg cenedlaethol sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern ac ar gyfer cynnal gwasanaethau TG gweithredol hanfodol. www.wales.nhs.uk/informatics

Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan Chris Sheehan yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd a Richard Hier yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. E-bost: digital@lifescienceshubwales.com