Cynrychioli’r Hwb

Mae bwrdd yr Hwb yn cynrychioli sector sy’n datblygu dulliau diagnostig, triniaethau, a dyfeisiau newydd a fydd yn gwella a chyflawni buddion iechyd, gyda Chymru yn gartref i gwmnïau sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang, rhagoriaeth o ran ymchwil a busnesau arloesol.

Os hoffech gael gwybod mwy am y bwrdd a’r cymorth sydd ar gael gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, anfonwch neges e-bost at helo@hwbgwyddoraubywydcymru.com neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Dr Penny Owen

Cadeirydd Gweithredol Dros Dro, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf

Yr Athro Syr Christopher Evans OBE

Sylfaenydd a Chadeirydd Grŵp Excalibur

Dr Colin Greengrass

Pfizer Alliances gynt; Bwrdd Rheoli’r Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd

Dr Grahame Guilford

Ymgynghorydd Gwyddorau Bywyd, Guilford and Co

Yr Athro Marc Clement

Cadeirydd Gweithredol yr Athrofa Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Abertawe

Dr Martino Picardo

Prif Weithredwr, Stevenage Bioscience Catalyst