Welsh Health Hack 2018

22 Mawrth 2018

Ymunwch â ni at gyfer Welsh Health Hack 2018 – gan ddod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd a gwyddonwyr data, ddadansoddwyr, dylunwyr a pheirianwyr meddalwedd I gychwyn yr newid yn yr GIG yng Nghymru.

Mae’r digwyddiad yma ar gyfer staff iechyd sydd am gydweithio â chwmnïau technoleg i ddatrys her weithredol.

Gallwch hefyd ymuno â ni os rydych chi am gyfrannu a helpu eraill i weithio ar eu her, cydweithredu ag unigolion tebyg, a llunio’r datblygiadau technolegol iechyd yn yr dyfodol yng Nghymru.

Dyma cyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa, datblygu sgiliau newydd, rhwydweithio, neu hyd yn oed gychwyn cwmni eich hun.

Cynhelir y digwyddiad 2 ddiwrnod yma yn Bae Caerdydd ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Comisiwn Bevan, ABCi, GIG Cymru a Deoniaeth Cymru yn y Ganolfan Gwyddorau Bywyd.

Darparir lluniaeth ar y ddau ddiwrnod, gyda derbyniad diodydd rhwng 6-8pm ar nos Iau.

 

Dyddiad

22-23 Mawrth 2018

Cofrestrwch yma:

bit.ly/welshhealthhack