Ar gael yn Saesneg yn unig.

COLLABORATE 2017 – Save the Date!

17 Hydref 2017

Collaborate 2017

Dydd Mawrth 17EG Hydref, 08.00 – 16.00

Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Dros 40 o siaradwyr a sefydliadau gan gynnwys

  • ARCH
  • Fujitsu
  • GIG
  • Bargen Ddinesig Bae Abertawe
  • Sefydilad Prydeinig y Galon
  • Innovate UK
  • Prifysgol Abertawe
  • Llywodraeth Cyrmu

 

Mae Collaborate 2017 yn ymroddedig i ddathlu a hyrwyddo prosiectau a phartneriaethau ar y cyd ar draws diwydiant, academia, Llywodraeth, byrddau iechyd a sefydliadau eraill yn y gymuned gwyddor bywyd. Gan ddwyn ynghyd chynrychiolwyr ar draws y rhanbarth a thu hwnt, mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Dim Menter ac Arloesi’r Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) – Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, Tim Rhaglen ARCH, a Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannnwg.

Cofrestrwch yma