Neilltuo’r Hwb

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn lleoliad ysbrydoledig ar gyfer croesawu ac ymgysylltu â’r sector, gan ddwyn ynghyd aelodau a phartneriaid trwy ddigwyddiadau a mentrau a arweinir gan y sector, ac ysgogi syniadau arloesol ac ymgysylltu masnachol.

Mae Hwb Chris McGuigan (sydd wedi’i enwi ar ôl y diweddar Athro Chris McGuigan) yn agored i aelodau, a’r rheini nad ydynt yn aelodau, i gynnal eu cyfarfodydd a’u digwyddiadau perthnasol i’r sector eu hunain. Mae aelodau’n gallu manteisio ar ostyngiadau a buddion parhaus.

Ceir ystafell gynhadledd gwbl fodern â chynllun hyblyg sy’n dal hyd at 90 o gynrychiolwyr, gyda chyfleuster clyweledol cwbl integredig, a chwe ystafell gyfarfod amrywiol eu maint sy’n dal rhwng 6 ac 18 o bobl. Mae pryd a gwedd y tu mewn i’r adeilad yn seiliedig ar wyddoniaeth a natur, gan adlewyrchu hyd a lled y sector Gwyddorau Bywyd, ac mae’n cynnwys wal fwsogl fyw, tiwbiau prawf mawr, pren bedw arian a chelloedd gwaed acwstig.

Mae gan yr Hwb system archebu ystafelloedd a gweithfannau ar-lein sydd ar gael i bawb. I ddefnyddio’r system archebu, cliciwch yma a mewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Os nad oes gennych chi gyfrif, cysylltwch â derbynfa@hwbgwyddoraubywydcymru.com.