Croeso i’r Hwb!

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw’r ‘canolbwynt’ ar gyfer yr ecosystem gwyddorau bywyd yng Nghymru – gan gysylltu, ysbrydoli, a chyflymu busnesau a sefydliadau.

Gan wireddu’r cysylltiad rhwng syniadau a masnacheiddio, o ymchwil ac entrepreneuriaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a chorfforaethau rhyngwladol, mae’r Hwb yn darparu adnodd a ysgogir gan fasnach ar gyfer sector.

P’un a yw sefydliad yn dechrau arni gyda dyheadau mawr neu’n sefydliad sydd wedi ennill ei blwyf ac eisiau tyfu ymhellach, mae model partneriaeth yr Hwb yn darparu mynediad at gyllid, dulliau cymorth, a rhagolygon hyfyw a fydd yn helpu busnesau i dyfu.

 

Aelod yr wythnos o’r Hwb
Darganfod mwy

Digwyddiadau’r Sector

Y cyfarfodydd, y seminarau a’r digwyddiadau diweddaraf sy’n ymdrin â phynciau llosg ym maes gwyddorau bywyd
24 Ionawr
The CoInnovate 2018 Conference provides open innovation in technology. Mae Cynhadledd CoInnovate 2018 yn darparu arloesedd agored mewn technoleg.   Bwriad y digwyddiad hwn yw dod â datblygwyr
Mwy o Wybodaeth
27 Ionawr
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymhorthdal i gwmnïau naill ai arddangos yn Arab Health neu ymweld fel rhan o ymweliad â marchnad allforio*. Y gost i
Mwy o Wybodaeth
12 Mawrth
Mae Siwrneiau Masnachol Dinasoedd y Dyfodol i’w dylino at arloeswyr y DU yn Sector Gwasanaethau Dinesig Uwch. Mae’r Siwrneiau yn gyfle gwerthfawr i adeiladu cydweithrediadau
Mwy o Wybodaeth
22 Mawrth
Ymunwch â ni at gyfer Welsh Health Hack 2018 - gan ddod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd a gwyddonwyr data, ddadansoddwyr, dylunwyr a pheirianwyr meddalwedd I
Mwy o Wybodaeth

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru