Croeso i’r Hwb!

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw’r ‘canolbwynt’ ar gyfer yr ecosystem gwyddorau bywyd yng Nghymru – gan gysylltu, ysbrydoli, a chyflymu busnesau a sefydliadau.

Gan wireddu’r cysylltiad rhwng syniadau a masnacheiddio, o ymchwil ac entrepreneuriaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a chorfforaethau rhyngwladol, mae’r Hwb yn darparu adnodd a ysgogir gan fasnach ar gyfer sector.

P’un a yw sefydliad yn dechrau arni gyda dyheadau mawr neu’n sefydliad sydd wedi ennill ei blwyf ac eisiau tyfu ymhellach, mae model partneriaeth yr Hwb yn darparu mynediad at gyllid, dulliau cymorth, a rhagolygon hyfyw a fydd yn helpu busnesau i dyfu.

Aelod yr wythnos o’r Hwb
Darganfod mwy

Digwyddiadau’r Sector

Y cyfarfodydd, y seminarau a’r digwyddiadau diweddaraf sy’n ymdrin â phynciau llosg ym maes gwyddorau bywyd
6 Awst
Florida International Medical Expo - FIME 2017. 6-11 Awst 2017.
Mwy o Wybodaeth
4 Medi
This workshop is aimed at highlighting the novel research that is taking place in the area of health related biosensors.
Mwy o Wybodaeth
14 Medi
Registration is now open for the Bevan Commission’s Annual Conference on 14th September 2017.
Mwy o Wybodaeth
18 Medi
Dyma Digital, sef gwyl ar gyfer yr arloeswyr, y diwydiant, y buddsoddwyr. Y breuddwydwyr, y cynllwynwyr, y buddsoddwyr angel, y profwyr beta. Y rhai
Mwy o Wybodaeth
27 Medi
Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal ‘diwrnodau agored’ galw heibio i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector gwyddorau bywyd neu sydd eisiau dysgu
Mwy o Wybodaeth
27 Medi
We invite you to attend Modernising Assessments In Clinical Neuroscience where we will be showcasing the BRAIN Unit’s activities in the design and validation of
Mwy o Wybodaeth
17 Hydref
Collaborate 2017 is dedicated to celebrating and promoting collaborative projects and partnerships across industry, academia, Government, health boards and other organisations. Bringing together representatives from
Mwy o Wybodaeth
25 Hydref
Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal ‘diwrnodau agored’ galw heibio i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector gwyddorau bywyd neu sydd eisiau dysgu
Mwy o Wybodaeth
7 Tachwedd
Cofrestrwch nawr ar gyfer Diwrnod Gwybodaeth y DU ar Iechyd yn Horizon 2020!
Mwy o Wybodaeth
12 Tachwedd
Medica, 12-17 Tachwedd 2017.
Mwy o Wybodaeth
29 Tachwedd
Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal ‘diwrnodau agored’ galw heibio i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector gwyddorau bywyd neu sydd eisiau dysgu
Mwy o Wybodaeth

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhannwch eich straeon newyddion gwyddorau bywyd â ni a chael y gwybod am y straeon, y tueddiadau, y datblygiadau a’r mentrau diweddaraf yn y sector

Newyddion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru